Algemene voorwaarden voor Opdrachtgevers

Deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden Opdrachtgever) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.pickthisup.nl (de Website) en alle subdomeinen door Gebruikers die handelen in de hoedanigheid van Opdrachtgever. De Voorwaarden Opdrachtgever zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden aan Gebruikers die handelen in de hoedanigheid van Opdrachtgever. De Website is een platform voor het vervoeren van spullen vanaf en naar particulieren en bedrijven. De Website brengt mensen die iets willen versturen en mensen die iets willen vervoeren met elkaar in contact, faciliteert de betaling, verzekert het transport tegen schade en diefstal (tot €500) en verifieert gebruikers om de betrouwbaarheid van het platform te verhogen (de Dienst). PickThisUp B.V. (PickThisUp) mag altijd de Voorwaarden Opdrachtgever veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden Opdrachtgever van toepassing zal zijn. PickThisUp moet afspraken die afwijken van de Voorwaarden Opdrachtgever schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1. Algemeen

 1. De Voorwaarden Opdrachtgever zijn van toepassing op personen die de Website gebruiken om opdrachten te plaatsen voor het vervoer van spullen (Opdrachtgevers). Naar de Opdrachtgevers wordt ook algemeen verwezen als “Gebruikers”.
 2. PickThisUp zal de Voorwaarden Opdrachtgever op verzoek kosteloos aan jou toezenden. De Voorwaarden Opdrachtgever zijn ook beschikbaar op www.pickthisup.nl.
 3. Als een deel van de Voorwaarden Opdrachtgever nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden Opdrachtgever. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2. Website gebruiksregels

 1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  – Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  – Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  – Ongevraagde reclame (spam);
  – Foute of misleidende informatie; of
  – Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of anderegebruikers aan te richten.
 3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheimhouden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
 5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 6. Je mag geen opdrachten plaatsen op de Website om geld, illegale (zoals wapens, drugs, etc.), gevaarlijke, bijzondere en/of bederfelijke goederen te versturen. De volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op grond van alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het transport van dergelijke goederen ligt bij de Opdrachtgever. Iemand die dergelijke goederen laat vervoeren loopt het risico op een strafrechtelijke vervolging of andere rechtsmaatregelen. Eventuele boetes of andere schade die voortkomen uit illegale, gevaarlijke, bijzondere en/of bederfelijke goederen die de Opdrachtgever laat vervoeren, wordt verhaald op de Opdrachtgever.
 7. Alle communicatie voorafgaand aan de Opdracht dient via de Website te lopen. Het is daarom niet toegestaan om via het berichten systeem contactgegevens (e.g. telefoonnummers en e-mailadressen) uit te wisselen.
 8. Opdrachten, met een ophaal- of bezorgadres buiten de landen die meedoen aan het Schengenverdrag, worden verwijderd van de website.
 9. Als jij een gebruiker verdenkt van misbruik van de Website, ben je verplicht om dit te melden bij PickThisUp.

Artikel 3. Website beschikbaarheid

 1. PickThisUp doet zijn uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
 2. PickThisUp garandeert niet dat de Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. PickThisUp is dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.

Artikel 4. Het platform

 1. Het doel van de Website is om een platform te bieden waar een PickThisUp (de Vervoerder) en een opdrachtgever (de Opdrachtgever) met elkaar in contact kunnen komen.
 2. De Vervoerder is bereid om een roerende zaak (het Product) te vervoeren voor de Opdrachtgever en de Opdrachtgever wenst een roerende zaak te laten vervoeren en geeft daartoe opdracht aan de Vervoerder. Hierdoor ontstaat er een overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever.
 3. PickThisUp en Vervoerder beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW.
 4. PickThisUp en Vervoerder willen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking voorkomen.
 5. PickThisUp is geen partij bij de overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever. PickThisUp biedt enkel het platform en faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. PickThisUp is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever.
 6. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever moeten zij dat conflict zelf oplossen. PickThisUp is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om eenconflict op te lossen.

Artikel 5. De Opdracht en betaling

 1. De Opdracht tussen de Opdrachtgever en de Vervoerder komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een Vervoerder accepteert die heeft aangegeven de door Opdrachtgever geplaatste opdracht uit te willen voeren en betaalt via de Website (de Opdracht).
 2. Na de betaling ontvangt de Opdrachtgever een bevestiging van de betaling per mail.
 3. Na de betaling van de Opdrachtgever, wordt de Vervoerder gemaild dat zijn aanbod geaccepteerd is. Hij haalt het Product vervolgens op, op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever bevestigd is (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 48 uur na bevestiging van aflevering door de Vervoerder) wordt de Vervoerder uitbetaald.
 4. Als Vervoerder de opdracht accepteert, aanvaardt hij daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de opdracht.
 5. Vervoerder is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig. Vervoerder voert de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van PickThisUp en/of de Opdrachtgever uit.
 6. Opdrachtgever aanvaardt dat op alle Opdrachten die via de Website tot stand komen de vervoersovereenkomst van toepassing is, zoals die door PickThisUp aan Opdrachtgever wordt aangeboden op het moment dat Opdrachtgever een aanbod van een Vervoerder accepteert (de Vervoersovereenkomst). Opdrachtgever accepteert deze Vervoersovereenkomst voordat de Vervoerder geaccepteerd kan worden.
 7. PickThisUp is geen partij bij de Vervoersovereenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever. PickThisUp biedt enkel het platform en faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. PickThisUp is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever.
 8. PickThisUp gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Vervoerder ook ten behoeve van andere platforms opdrachten verricht.
 9. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens over de Opdracht.
 10. De prijs voor de Opdracht wordt betaald via Mollie Payments B.V. die namens de Vervoerder incasseert.
 11. Uitbetaling aan de Vervoerder geschiedt zoals uiteengezet in deze Voorwaarden Opdrachtgever, na verrekening van de vergoeding voor PickThisUp. De vervoerder betaald geen kosten en ontvangt de gehele geboden vergoeding.
 12. De prijzen voor de Dienst staan vermeld op de Website. De Opdrachtgever betaalt voor de Dienst 25% bovenop de beloning van de vervoerder aan PickThisUp.
 13. De prijzen voor de Dienst kunnen door PickThisUp zonder aankondiging worden gewijzigd. De geldende prijs is de prijs zoals vermeld op de Website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere prijzen.
 14. Alle prijzen voor de Dienst op de Website zijn inclusief BTW. De Vervoerder is zelf verantwoordelijk voor de eventuele afdracht van belastingen en premies.

Artikel 6. Prijzen

Alle prijzen voor de Dienst zijn inclusief BTW. Als je moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zal PickThisUp dit duidelijk op de Website vermelden.

Artikel 7. De Opdrachtgever en betaling

 1. Indien de ophaalsituatie anders is dan de Opdrachtgever heeft aangegeven in de geplaatste opdracht en niet bij de voordeur op de begane grond is, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Wanneer de Vervoerder het Product hierdoor niet meeneemt krijgt de Vervoerder de helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor PickThisUp) overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor PickThisUp) teruggestort. De Vervoerder dient voordat hij of zij wegrijdt PickThisUp te bellen.
 2. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de contactpersoon van het ophaaladres op het ophaaladres is tussen de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna. Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet op het ophaaladres is tussen de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen nadat hij PickThisUp heeft gebeld. De Vervoerder is echter wel verplicht om de contactpersoon van het ophaaladres minimaal 2x keer te bellen wanneer er niemand is. In dit geval krijgt de Vervoerder de helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor PickThisUp) overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor PickThisUp) teruggestort.
 3. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de goederen op de begane grond, afgekoppeld, leeg van vloeistoffen en goederen, etc. klaar moeten staan. Tenzij anders overeengekomen of vooraf aangegeven.
 4. Indien de Vervoerder een redelijk vermoeden heeft dat het Product bestaat uit een of meerdere illegale (zoals wapens, drugs, etc.) goederen en/of goederen die een gevaar kunnen opleveren voor personen of zaken, dan heeft Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Vervoerder maakt deze afweging naar eigen inzicht, zonder toezicht of leiding van PickThisUp. Vervoerder kan in een dergelijk geval wel contact op nemen met PickThisUp voor een vrijblijvend overleg.
 5. Indien de contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever niet binnen 48 uur na het overeengekomen bezorg moment bevestigt dat het Product is aangekomen, gaat PickThisUp ervan uit dat het product is afgeleverd en wordt de Vervoerder uitbetaald.
 6. Indien de contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever, binnen 48 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder, aangeeft dat het Product niet afgeleverd is, zal PickThisUp onderzoeken of dit daadwerkelijk het geval is. Indien dit daadwerkelijk het geval is krijgt de Vervoerder geen vergoeding overgemaakt.
 7. De Opdrachtgever mag de opdracht tot 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd annuleren. In dit geval krijgt de Vervoerder geen vergoeding. De Opdrachtgever krijgt de volledige vergoeding exclusief de vergoeding voor PickThisUp teruggestort.
 8. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd, heeft de Vervoerder recht op de helft van de afgesproken vergoeding. De Opdrachtgever krijgt andere helft van de vergoeding exclusief de vergoeding voor PickThisUp teruggestort.
 9. Indien de Vervoerder de opdracht annuleert, krijgt de Opdrachtgever de volledige vergoeding teruggestort. PickThisUp zal vervolgens helpen een nieuwe Vervoerder te vinden, indien gewenst.

Artikel 8. Gebruikersaccount

 1. Je moet de inloggegevens van jouw account afschermen voor anderen en jouw wachtwoord strikt geheimhouden. PickThisUp gaat ervan uit dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onderjouw toezicht gebeurt.
 2. Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij PickThisUp. PickThisUp zal er alles aan doen jou te helpen en om misbruik te stoppen.
 3. Je kan jouw account te allen tijde kosteloos verwijderen.

Artikel 9. Verzekering

 1. Het Product dat via de Website wordt verstuurd is tijdens het transport tegen diefstal en schade verzekerd tot een bedrag van €500 inclusief BTW. De verzekering tegen schade aan het Product geldt tijdens het transport van voordeur tot voordeur. Schade die ontstaat wanneer de Vervoerder helpt met het tillen van het Product binnen het huis of gebouw bij het ophaal- of afleveradres, wordt niet door deze verzekering gedekt.
 2. In het geval van diefstal en verduistering dient er aangifte te worden gedaan bij de politie. Met dit aangifteformulier kan de Opdrachtgever vervolgens een schadeclaim indienen bij PickThisUp.
 3. PickThisUp keert bij diefstal de meest recent betaalde waarde van de spullen uit aan de Opdrachtgever, met een maximum van €500.
 4. In het geval van schade dienen er foto's van het Product voor en na het transport naar info@pickthisup.com te worden gestuurd. Bij aantoonbare schade wordt de hoogte van de vergoeding bepaald door de factuur van de reparatie van het Product tot maximaal €500 inclusief BTW.
 5. In het geval van schade wordt er een schadeformulier naar de Opdrachtgever gestuurd. Dit formulier moet binnen 1 week ingevuld teruggestuurd worden.
 6. In het geval van schade aan het Product, kan de schade worden verrekend met de beloning van de Vervoerder. De beloning voor de Vervoerder kan door schade niet minder dan €0 worden. De verzekeringsmaatschappij zal oordelen of de vervoerder schuldig is aan het ontstaan van de schade.
 7. In het geval van schade aan het Product, moet de Opdrachtgever dit bij het afleveren van het Product constateren en direct telefonisch contact opnemen met de Website. Zodra er voor ontvangst getekend is of wanneer aflevering door de Opdrachtgever via de Website is bevestigd, staat de Website niet meer garant voor eventuele schade.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. PickThisUp is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die je lijdt door onze Website of Dienst te gebruiken. PickThisUp is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:
  • Schade die Gebruiker lijdt door verkeerde informatie op de Website;
  • De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten die via de Website tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever worden gesloten;
  • Het goed functioneren van (hyper)links op de Website;
  • Situaties waarin het mobiele apparaat van de Gebruiker wordt gestolen en een derde vervolgens gebruik maakt van de Website of Dienst met het mobiele apparaat van de Gebruiker;
  • Eventuele schade of wijziging aan de apparatuur van de Gebruiker als gevolg van het gebruik van de Website of Dienst; en
  • Het niet voldoen door PickThisUp aan de verplichtingen in deze Voorwaarden Opdrachtgever, indien de tekortkoming is te wijten aan gebeurtenissen buiten de redelijke macht van PickThisUp.
 2. PickThisUp heeft geen invloed op de informatie die Gebruikers op de Website plaatsen en de informatie die tussen de Gebruikers onderling wordt uitgewisseld. PickThisUp is niet aansprakelijk voor deze informatie. PickThisUp is ook niet aansprakelijk voor incomplete of foutieve informatie als gevolg van een verkeerde verzending van deze informatie.
 3. PickThisUp zal de informatie die Gebruikers op de Website kunnen plaatsen niet actief monitoren. PickThisUp kan informatie op de Website na melding hiervan wel verwijderen, indien de informatie onrechtmatig is, in strijd is met deze Voorwaarden Opdrachtgever of op andere wijze ongepast is.

Artikel 11. Uitsluiting

Als PickThisUp vindt dat je de wet of deze Voorwaarden Opdrachtgever overtreedt, kan PickThisUp jou (deels) uitsluiten van de Dienst. PickThisUp kan jou ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt. PickThisUp kan jou bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 • Jouw account te verwijderen;
 • Onderdelen van de Dienst voor jou te blokkeren.

Artikel 12. Privacy

 1. PickThisUp respecteert jouw privacy en anticipeert op de nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Als je gebruikt maakt van onze Website en Dienst zullen we bepaalde persoonsgegevens van je verzamelen. In onze privacy policy kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en waar we die voor gebruiken. Je vindt onze privacy policy hier: https://pickthisup.nl/privacybeleid

Artikel 13. Geheimhouding

PickThisUp is verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpt PickThisUp alle informatie waarvan jij hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.

Artikel 14. Conflictoplossing

PickThisUp is niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever, maar zal zich wel inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten.

Artikel 15. Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en PickThisUp, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.